راه اندازی یک کسب و کار اجتماعی

اگرچه کسب وکار اجتماعی ایده ی جدیدی است، اما مفاهیمی که در پس ایجاد کسب و کار اجتماعی وجود دارد،برای همه انسان ها آشناست.کارآفرینی،خلاقیت و آرزوی تبدیل جهان به مکان بهتری برای زندگی، از جمله مفاهیمی هستند که میلیون ها انسان، به طور مشترک از آنها برخوردار هستند، و همین احساسات و مفاهیم، در واقع، تمام آن چیزی است که شما برای راه اندازی یک کسب و کار اجتماعی،به آن نیاز دارید.

ما عادت کرده ایم لغت <<کارآفرینی>> را در فضای کسب و کارهای معمولی به کار ببریم،ولی باید به این نکته توجه کرد که یک تفاوت مهم بین کارآفرینی در فضای کسب و کارهای معمولی و کارآفرینی در فضای کسب و کارهای اجتماعی وجود دارد.به عبارت دیگر کارآفرینی در هر دو حوزه،نیازمند ویژگی هایی همچون اشتیاق،خلاقیت رویاپردازی برای تحقق یک هدف بزرگ است،اما انگیزه و هدف کارآفرینان <<محرک اصلی کارآفرینی>> در ایجاد یک کسب و کار اجتماعی و یک کسب و کار معمولی، با یکدیگر متفاوت است. بسیاری از افراد هنگامی که می خواهند یک کسب وکار معمولی را راه اندازی کنند، بر روی هدف کسب سود، متمرکز می شوند و تا حد امکان، تلاش می کنند تا سود بیشتری از کسب و کار خود به دست آورند، چرا که معیار و ابزار اندازه گیری موفقیت در چنین کسب و کارهایی،میزان دست یابی به سود است. با توجه به این هدف و معیار اندازه گیری موفقیت، وقتی افراد به دنبال ایده ایی برای ایجاد یک کسب و کار معمولی هستند،تلاش می کنند تا ایده ای را بیابندکه برای کسب سود،بسیار جذاب باشد،ایده هایی که شامل بازارهای جدید و کشف نشده،ارائه کالا و خدمات جدید به مشتریان با قدرت خرید بالا،روش های جدید ارائه خدمات و محصولات به گونه ای که مشتریان پول بیشتری برای آنها پرداخت کنند و ...، همگی از جمله ایده هایی هستند که ( به دلیل احتمال بالای سودآوری) برای کارآفرینی در فضای کسب و کارهای معمولی بسیار جذاب هستند و به همین جهت مورد توجه کارآفرینان این حوزه قرار می گیرند.

اما زمانی که می خواهید یک کسب و کار اجتماعی را ایجاد کنید، در ابتدا به دنبال پیدا کردن ایده ای که از طریق آن بتوانید بیشترین سود ممکن را کسب کنید نیستید،بلکه نخست معضل اجتماعی را ( که انگیزه برطرف نمودن آن را دارید) انتخاب می کنید و سپس به دنبال روش های کسب و کاری می گردید که با استفاده از آنها،بتوانید این معضل را برطرف کنید.

کسب سود، با توجه به اینکه یکی از شرایط لازم برای ادامه ی هر کسب و کاری است،بسیار مهم است، ولی هیچ وقت،کسب سود، به عنوان هدف اصلی در کسب و کار اجتماعی محسوب نمی شود.بر همین اساس در کسب و کارهای اجتماعی،هرگز به دنبال پیدا کردن ایده ای نیستید که با توجه به توانمندی های خودتان و نیازهای بازار،بتوانید بیشترین سود ممکن را کسب کنید؛بلکه ایده های کسب و کار اجتماعی، از طریق توجه کردن به انگیزه های انسانی،همدردی با هم نوعان و تلاش برای رفع مشکلات آنها شکل میگیرند.ممکن است بعد از دیدن یا شنیدن مشکلات مردم، تصمیم بگیرید که برای برطرف نمودن آنها راه حلی پیدا کنید( که این یک اقدام طبیعی و معمولی انسان ها نسبت به یکدیگر است)، حال اگر هنگام تلاش برای برطرف نمودن مشکل مورد نظرتان،روش کسب و کارهای اجتماعی را انتخاب کنید،علاوه بر اینکه از پایداری تلاش های خودتان مطمئن خواهید شد، از اینکه در سیستم اقتصاد جهانی، به جای اهدای کمک های خیریه ( که به نوعی یک سرمایه راکد هستند) کسب و کاری را به عنوان یک بخش حیاتی در اقتصاد ایجاد کرده اید، به خودتان افتخار خواهید نمود.

کسب سود، با توجه به اینکه یکی از شرایط لازم برای ادامه ی هر کسب و کاری است،بسیار مهم است، ولی هیچ وقت،کسب سود، به عنوان هدف اصلی در کسب و کار اجتماعی محسوب نمی شود.بر همین اساس در کسب و کارهای اجتماعی،هرگز به دنبال پیدا کردن ایده ای نیستید که با توجه به توانمندی های خودتان و نیازهای بازار،بتوانید بیشترین سود ممکن را کسب کنید؛بلکه ایده های کسب و کار اجتماعی، از طریق توجه کردن به انگیزه های انسانی،همدردی با هم نوعان و تلاش برای رفع مشکلات آنها شکل میگیرند.ممکن است بعد از دیدن یا شنیدن مشکلات مردم، تصمیم بگیرید که برای برطرف نمودن آنها راه حلی پیدا کنید( که این یک اقدام طبیعی و معمولی انسان ها نسبت به یکدیگر است)، حال اگر هنگام تلاش برای برطرف نمودن مشکل مورد نظرتان،روش کسب و کارهای اجتماعی را انتخاب کنید،علاوه بر اینکه از پایداری تلاش های خودتان مطمئن خواهید شد، از اینکه در سیستم اقتصاد جهانی، به جای اهدای کمک های خیریه ( که به نوعی یک سرمایه راکد هستند) کسب و کاری را به عنوان یک بخش حیاتی در اقتصاد ایجاد کرده اید، به خودتان افتخار خواهید نمود.

بنابراین برای اینکه یک کسب و کار اجتماعی ایجاد کنید ابتدا یک نیاز اجتماعی را شناسایی کنید و سپس آن را با توانایی ها و استعداد های خودتان مقایسه کنید تا بتوانید کسب و کار اجتماعی مورد نظرتان را شناسایی و راه اندازی کنید.