کار خیر حتما مادی نیست! هم_خیر یه کامیونیتی از افراد خیّره که دوس دارن با استفاده از تواناییهای فردیشون کار خیر کنن.هر کس با هر توانمندی ایی که داره و دغدغه مسئولیتهای اجتماعیشو داره به ما ملحق شه :).