خواهشاً! باسوادا نخونن...

«خواهش» یه کلمه فارسیه؛ به زور و تحت فشار، تنوین نذاریم سرش و ننویسیم: «خواهشاً» که چه قدر غلط و مضحکه این کلمه. همچنین است در مورد «گاهی» که گاهی، بعضی ها تنوین می ذارن سرش و می نویسن یا می گن: «گاهاً». نکته سوّم هم اینه که ما، اصلاً و ابداً «راجب» نداریم؛ لطفاً بنویسید: «راجع به» و نکته آخر اینکه: «بذاریم» را همینجوری بنویسیم؛ «بزاریم» این شکلی و با «ز» غلطه؛ چرا؟ چون «بذاریم» شکل محاوره ای «بگذاریم» است که با «ذ» نوشته می شه؛ اگر «بگذاریم» را «بگزاریم» نوشتیم، اونوقت «بذاریم» را هم می تونیم «بزاریم» بنویسیم. نکنید این کارها را با زبان فارسی.

خواهشاً و گاهاً، راجب زبان فارسی هم در ویرگول، مطالبی رو به اشتراک بزارین.