نویسنده، ویراستار متن های فارسی، داستانک و مینیمال نویس. http://bagherpour.rozblog.com/ رکورددار و صاحب طولانی ترین متن فارسیِ بدون نقطه، با 5725 کلمه، با عنوان «مُهمله مه آلود» در حال ثبت اثر.