نویسنده، ویراستار متن های فارسی، داستانک و مینیمال نویس. http://bagherpour.rozblog.com/ رکورددار و صاحب طولانی ترین متن فارسی بدون نقطه، با 5722 کلمه که در حال ثبت و اخذ مجوز اثر، برای ارائه می باشد.