نویسنده، ویراستار متن های فارسی، داستانک و مینیمال نویس. http://bagherpour.rozblog.com/ صاحب طولانی ترین متن فارسیِ بدون نقطه، با 6000 کلمه، مؤلف کتاب «سراب هویت». @laylalalaylaylalalaylaylalay