همیشه دوست داشتم

می دونی من همیشه دوست داشتم بنویسم حرفای بقیه رو گوش بدم یاد بگیرم بی نهایت ام یادبگیرم تجربه های دیگران رو حس کنم تصور کنم احساس کنم

خوش حالم جای رو پیدا کردم که همه ای اینا رو داره بعضی وقت ها زندگی اونقدری خسته کننده می شه که هر روز احساس این داری که روزی تکراری رو واسه خودت رقم می زنی

بهترین راه درمان خوندن هست از نظر من ! :) تا چیز های جدید تجربه کنی