تجربه مهاجرت به ایران: موئد از کشمیر، معظم از لبنان

از دید دانشجویان خارجی ایران چطور است؟ من در بخش بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کار می‌کنم و اینجا برای‌تان تجربه دو دانشجوی کشمیری و لبنانی را بازگو می‌کنم. امیدوارم این تجربه‌ها به جانتان بنشیند و روح‌تان تازه شود.

متن انگلیسی رسم‌الخط معظم از کشمیر و فیلم گفتگو با موئد از لبنان هم در ادامه آمده است.

موئد وسط ایستاده با پیرهن قهوه‌ای روشن
موئد وسط ایستاده با پیرهن قهوه‌ای روشن


While coming to Iran I ate the Iranian food in plane it was ossm so the first experience was having iranian food which made me sure that iranian people are going to be definitely healthy.
Also I was with an iranian family in plane and I felt that they got very angry after hearing that i am here to study medicine.he told me that govt is giving u pple chance to study here while our own children r doing nothing.there talking and body language was reflecting it.so I came to no iranians are also very jealous of the other people who come to study here.

ایران که می‌آمدم در هواپیما غذای ایرانی خوردم؛ معرکه بود. پس اولین تجربه‌ام خوردن غذای ایرانی بود که مطمئنم کرد مردم ایران به طور قطع سالم هستند.

همچنین من با یک خانواده ایرانی در هواپیما بودم و حس کردم که آنها بعد از شنیدن اینکه من برای تحصیل پزشکی در اینجا هستم بسیار عصبانی شده‌اند. او به من گفت که دولت به شما امکان می‌دهد در اینجا تحصیل کنید در حالی که برای بچه‌های خودمان هیچ کاری نمی‌کنند. حرف‌ها و زبان بدنش نشان می‌داد که عصبانی است. هنوز به هیچ ایرانی نرسیده بودم که دیدم ایرانی‌ها نسبت به افرادی که برای تحصیل به اینجا می‌آیند خیلی حسودند.

The first word I heard was JAAN by a person Who called me when i was waiting for him to get my sim card
Then while travelling to isfahaan it was a little long journey and the scenery was terrific every were open desert with mountains the beautiful view.i can't to no that isfahaan is going to be very beautiful and yep it is....

اولین کلمه‌ای که از یکی شنیدم «جان» بود؛ در صف منتظر گرفتن سیم کارتم بودم که کسی مرا صدا زد جان.

بعد هنگام سفرم به اصفهان، سفر کمی طولانی بود. چشم‌انداز واقعا دیدنی بودند. تصویر زیبایی از بیابان‌ها با کوه‌ها را دیدم. من واقعا نمی‌دانست که اصفهان اینقدر می‌تواند زیبا باشد و هنوز هم (نمی‌دانم).

In the bus was a person who really helped me a lot gave me important knowledge about iran so i must say iranians r very helpful but some are also looters some people looted much of my money as I was not aware of the currency in the shops n in the taxi...

در اتوبوس شخصی بود که واقعاً به من کمک زیادی کرد؛ به من دانش مهمی در مورد ایران داد، پس باید بگویم که ایرانی‌ها واقعا کمک می‌کنند. اما برخی هم غارتگرند؛ بعضی‌ها در مغازه و تاکسی حسابی پول‌هایم را غارت کردند چون که من از قیمت خبر نداشتم.

N now being here from 3 months I must say iran has got the best pure culture m they r well preserving it.iran has got best heritage places to visit .we r having both fun as well as great study period here.

و حالا که به ۳ ماه اینجا هستم باید بگویم ایران قطعا بهترین فرهنگ خالصی پدید آورده و به خوبی آن را حفظ کرده است. ایران بهترین مکان‌های میراث فرهنگی را برای بازدید درست کرده است. ما اینجا هم تفریح خوبی داریم هم فرصت خوبی برای مطالعه.

Going to the place like takht jahaan I came to jo about the untold history of iran .in which thousands of iranian people had given their lives in order to protect their home land from the invaders thus showed me their lover enthusiasm for their country.

به مکانی مثل تخت جهان که رفتم، به تاریخ ناگفته ایران وارد شدم که هزاران ایرانی برای حفظش در مقابل مهاجمان جان خود را از دست داده‌اند تا سرزمین‌شان را از مهاجمان حفظ کنند. این به من نشان داد که این عاشقانه با اشتیاق جانشان را برای وطن‌شان می‌دهند.

It have me the lesson that nothing is free In the world they r living free tday because at some movement they had pay the prize like in 80s n also is paying write now. Iran influenced my life very much

این درسی برای من دارد که دنیایی که زندگی می‌کنیم هیچ چیز رایگان نیست. آن‌ها در جنبش دهه ۸۰ میلادی هزینه‌‌ای پرداخت کردند و هنوز هم می‌پردازند. (فکر کنم انقلاب رو می‌گه). ایران روی زندگی من تأثیر زیادی گذاشت.

There r also other so much things of this great nation that has made me fall in love with it .
Their language persian is so polite discipline n feels very nice.
Besides all these sanctions iran is developing n influencing other nations it really reflects that great leaders n great personalities r governing the country

چیزهای زیاد دیگری از این ملت بزرگ وجود دارد که باعث شده عاشق‌ش شوم.

زبان فارسی‌شان بسیار مودبانه، منظم و خیلی حس خوبی دارد.

با وجود همه این تحریم ها، ایران در حال توسعه و گذاشتن تاثیر بر دیگر کشورها است. این بیانگر این است که رهبران بزرگ و شخصیت‌های مهمی کشور را اداره می‌کنند.

https://www.aparat.com/v/lMo5V