شهرساز، برنامه‌ریز شهری و علاقه‌مند به بهبود مستمر مهارت‌های زندگی. از مهاجرت و زبان هم می‌نویسم.


گفتگوی راحت و آزاد در عشق بلوغ‌یافته

گفتگوی راحت و آزاد در عشق بلوغ‌یافته
یکی از نشانه‌های عشق بالغانه گفتگوی آزاد و بی‌پرواست و نشانه دیگرش رعا...

هرم وارونه‌ی مازلو: داستان سیاست‌گذاری عمومی در ایران

هرم وارونه‌ی مازلو: داستان سیاست‌گذاری عمومی در ایران
ابتدا به طور مختصر هرم نیازهای مازلو را شرح می‌دهم و بیان می‌کنم چرا س...

مقایسه سه حکم دینی و میزان حساسیت در مورد آن‌ها

مقایسه سه حکم دینی و میزان حساسیت در مورد آن‌ها
زندگی امروز ما آمیخته‌ای از سنت‌ها و باورهای چند هزار سال است. باورهای...

راه‌هایی برای بهتر زیستن: ما همه با هم هستیم!

راه‌هایی برای بهتر زیستن: ما همه با هم هستیم!
ماجرا از آن جایی شروع می‌شود که بدانید هرکجای عالم هم که بروید، با هر...

نقطه طلایی اعتدال میان تلاش و پذیرش خود

نقطه طلایی اعتدال میان تلاش و پذیرش خود
زندگی من تلاشی‌ست مستمر برای بهتر شدن. قانع نبوده‌ام، تسلیم نشده‌ام و...

تکنیک فاینمن: بهترین راه برای یادگیری هر چیزی

تکنیک فاینمن: بهترین راه برای یادگیری هر چیزی
اگر موضوع جدیدی یاد نگیرید، باز هم سرجای خود باقی می‌مانید. پس بهترین...