مشمولان عینکی: در تله کمیسیون اجباری نیفتید!

کسانی که می‌خوان رای اعزام به سربازی اقدام کنن و عینیکی هم هستن بخونن!