غرور

وقتی میگم “من نمیخوام غذا بخورم”

یعنی از دستت ناراحتم

قوانین:

1.نباید بگی خب نخور

2.نباید بگی چه لوس

3.نباید بگی این مسخره بازیارو تموم کن

4.نباید ایگنورم کنی

5.نباید وقتی در اتاقم رو پشت سرم میبیندم هی از خوشمزگی غذا حرف بزنی

6.نباید با صدای بلند بگی این بچه های نسل جدید هم چه ننر بار اومدن

7.نباید سعی کنی مسخره بازی در بیاری تا من بخندم

8.نباید به شوخی بگی پس من غذاتو میخورم

9.نباید بی توجه بهم شونه بالا بندازی و بعد یجوری که مثلا انگار “‌اصلا برام مهم نیست“ با خوشحالی و هیجان با بغل دستیت صحبت کنی

10.نباید.

فقط یه کلمه بگو:

“ببخشید”

و بعد همه چیز درست میشه

حیف

حیف که هرگز نمیخوای اون غرور لعنتی رو بشکنی…