در دنیای طراحان لباس جوان ایرانی چه می‌گذرد؟

در دنیای طراحان لباس جوان ایرانی چه می‌گذرد؟
تحصیلات آکادمی طراحی لباس در خارج از کشور رویایی دور‌ از ذهن نیست.