کتاب های تازه منتشر شده از انتشارات حوزه مشق

کتاب های تازه منتشر شده از انتشارات حوزه مشق


چاپ کتاب: پژوهشی، علمی، داستان، کودک، رمان، دلنوشته، شعر، سفرنامه،

تبدیل جزوات ومقالات به کتاب

تبدیل پایان نامه کارشناسی ارشد به کتاب

تبدیل رساله دکتری به کتاب

چاپ کتاب مشترک

اندیشه خود را با رسانه ای ترین انتشارات ایران و یکی از سه نشر برتر کشور ماندگار کنید. با مدیریت استاد فردین احمدی


09191570936

09393353009

..................................

#انتشارات_حوزه_مشق #انتشارات #حوزه_مشق #فردین_احمدی #چاپ_کتاب #کانون_ادبی_گیسو #کتاب_باز #کتاب_مشترک #کانون_ادبی_مهر #کانون_ادبی_آسمان #هنری #هنر #شاعر #نویسنده #کتاب_خوب #کتاب_بخوانیم #کتابخوانی #کتابفروشی #کتابخانه #کتاب_خوب_بخوانیم