برنامه ریزی برای مدیریت فعالیت های روزمره

“یک هدف بدون برنامه ریزی تنها یک آرزوست.”
با خودتان رقابت کنید و از خود سبقت بگیرید.

بهترین روش برنامه ریزی رقابت به خودتونه!

در اولین قدم، فعالیت‌های روزانه خود را مشخص کنید و با هدف گذاری ساعات فعالیت‌های (مثلا مطالعه) خود را مشخص کنید.
فعالیت‌های روزانه شما به صورت چک لیست قرار بدهید بطوری که وضعیت آنها را به عنوان انجام شده و یا ناموفق مشخص کنید.
همچنین می‌توانید فعالیت‌هایی که به صورت دوره‌ای و روتین انجام می‌دهید را مشخص و زمان و روز آن را وارد کنید تا در جدول فعالیت‌های روزانه شما قرار بگیرند و نیاز به وارد کردن مجدد نداشته باشید.
برای یادآوری هم از هشدار و آلارم های مختلف استفاده کنید.
یکی از مهم ترین نکته در برنامه ریزی، بررسی گزارش عملکرد روز یا هفته ای که گذشته و کشف علت برخی ناکامی ها یا موفقیت هاست. بعد از بررسی ها، تصمیم گیری و تعیین اهداف برای روز یا هفته ی بعد
اگر از برنامه ریزی روی کاغذ خسته شده اید راه حل اون استفاده از اپلیکیشن های مختلف هست که کار رو برای ما خیلی راحت کرده اند. پیشنهاد من برای شما، اپلیکیشن رایگان کارامو محصول گروه نرم افزاری فرامسیر که تاکنون نسبتا رضایت برخی کاربران خود را جلب کرده است. در کنار برنامه ریزی فعالیت های پیشنهادی دیگر کاربران هست که ما می تونم فعالیت دلخواه را به برنامه روزانه خودمون اضافه کنیم.
مهم اینه که به برنامه ریزی خودتون عمل کنید روش زیاد اهمیت نداره
نکته آخر اینه که برنامه ریزی که انجام میدین باید برای خودتون قابل باور باشه

اگر در برنامه ریزی شکست بخورید خودتان را برای برای شکست خوردن آماده شده اید....

“یک هدف بدون برنامه ریزی تنها یک آرزوست.”