ویرگول
ورودثبت نام
هوشنگ فناییان ۰۹۱۱۸۱۱۷۴۰۰
هوشنگ فناییان ۰۹۱۱۸۱۱۷۴۰۰
خواندن ۱ دقیقه·۱ سال پیش

مواظب باشیم گند نزینم و گندیده نشویم

انسان به نظرم خیلی شبیه تخم مرغ است ؛ تخم مرغ اگر در شرایط مطلوب نباشد مثلا رطوبت بیش از اندازه و گرمای زیاد و مدت طولانی برای مصرف از درون تدریجا تغییر می کند

ظاهری که مشاهده می کنیم یک تخم مرغ است ولی درون آن مرداب گندیده است که فقط لازم است باز شود و بوی تعفن آن همه جا را فرا می گیرد

مدت زمان مصرف تخم مرغ در فضای متعادل X روز است که اگر در آن مدت مصرف نشود فساد درون آنرا فرا می گیرد

انسان تاریخ مصرف خاصی ندارد اما فضای مطلوب خاصی باید داشته باشد تا از درون فساد و گند او را از هم نپاشدتاریخ مصرفمراقبهمحاسبهگندیدنرفتارگرایی
به سه چیز دیدار دست دهد و رستگاری پدیدار شود پاکی دل و دیده و پاکی گوش از آنچه شنیده
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید