آشنایی با اصطلاحات خدمت سربازی

اگر برای شما هم پیش آمده باشد و به خدمت مقدس سربازی رفته باشید حتما از روز اول با یک سری القاب و الفاظ آشنا شدید ، در ابتدا شاید سخت و تلخ به نظر بیاید اما بعد از مدتی خود این کلمات دست مایه شوخی و گذران خدمت می شود.
لازم به ذکر است که دوستان عزیز به هیچ عنوان از خدمت مقدس سربازی هراس نداشته باشید و مطمئن باشید به سرعت این ایام هم تمام می شود.مهم ترین نکته ای که باید توجه کنید این است که لباس مقدس سربازی روزی از تن ما به در خواهد شد اما خاطراتی که می سازیم تا ابد ماندگار است.

درجه

درجه ها در خدمت سربازی از "سرباز صفر" که یک خط یا به اصطلاح آجر روی بازویش دارد شروع می شود.و با توجه به مدرک تحصیلی شما قابل ارتقاست و در بهترین حالت با مدرک دکتری یا PHD سه ستاره روی دوش شما نصب می گردد و با درجه ستوان یکم " جناب سروان" نامیده می شوید.

درجه ها در خدمت از پایین به بالا شماره گذاری می شوند و هرچه عدد شما کمتر باشد ارزش بیشتری دارد ، مثلا گروهبان یکم از گروهبان دوم و سوم جایگاه بالاتری دارد.

باتوجه به قانون ،سربازهایی که دیپلم داشته باشند با 4 خط روی بازویشان "سرجوخه " نامیده می شوند یا سرباز تمام. در صورتی که دوره کد گذرانده باشند یک درجه به آنها اضافه می گردد و گروهبان سوم می شوند.

مدرک فوق دیپلم: درجه ی گروهبان دومی را به همراه دارد ، دو کمان روی بازوی شما نقش می بندد.

مدرک لیسانس : سه کمان یا هلال به شما می دهد و شما گروهبان یکم می شود. لازم به ذکر است با دوره کد خوردن یک درجه به شما اضافه می شود و با "ستوان سه " یک ستاره روی شانه شما می شیند.در ارگان های مختلف درجه ی لیسانس متفاوت است. شاید حتی استوار یکم هم به سرباز بدهند.

مدرک فوق لیسانس : الان دیگر شما جناب سروان هستید و دو ستاره روی شانه شماست. با درجه ستوان دوم. دوره کد هم خبری نیست.

پزشکی یا PHD : بالاترین حد ممکن رسیدید و جناب سروان نام دارید با درجه ستوان یکمی.


اصطلاحات سربازی

موتور : به سربازانی که تازه به خدمت مقدس سربازی مشرف شده اند گفته می شود. همچنین به سربازانی که مدت خدمت سربازی اشان در هر مرحله کمتر از سربازی دیگری است .

مت: مت مخفف مدت خدمت سربازی طی شده است.

مت بالا: به فردی اطلاق می گردد که مدت طی شده خدمت اش بیشتر از دیگران است.

مت یگان : فردی است که از همه مت اش بالاتر است.

ارشد یگان: فردی است که از طرف فرماندهان برای نظارت و ارتباط با سایر سربازها انتخاب می شود.

هک هپ هو هک: شمارش نظامی در دوره آموزشی می باشد.

بوی واکسن میاد : به این دلیل که سربازان جدید الورد قبل از اعزام به خدمت باید واکسن کزار بزنند ، این اصطلاح نشان از جدید بودن آن ها دارد.

یقلبی: یا یقلاوی ظرف غذای سربازی است .

صبح گاه: به برنامه روزانه و صبح گاهی پادگان همراه قرآن ، سرود ملی و بعضا رژه و ورزش گفته می شود.

شام گاه: به برنامه عصر پادگان که همانند صبح گاه است تقریبا گفته می شود.

رژه: حرکت منظمی که گروهان مقابل یک مقام ارشد اجرا می کند.

میدان تیر : مکانی است برای آموزش تیراندازی.

داداش خدمتی : فردی است که با شما در یک ماه به خدمت آمده است.

پسر خدمتی : فردی است که یک سال پس از شما به خدمت آمده است.

کسری بگیر : فردی است که کسری خدمت می آورد.

به نکشی خوردن : در اواخر خدمت افرادی که مدت طی شده خدمت بالایی دارند از این اصلاح استفاده می کنند.

نمی کشه : خلاصه شده به نکشی خوردن است.

نوموکشه:خلاصه شده به نکشی خوردن است.