ویرگول
ورودثبت نام
Hassan Baan
Hassan Baan
خواندن ۱ دقیقه·۴ ماه پیش

سکوت : روزه زبان

خانهٔ اسرار تو چون دل شود

آن مرادت زودتر حاصل شود

گفت پیغامبر که هر که سِرّ نهفت

زود گردد با مراد خویش جفت


خانهٔ اسرار تو چون دل شود

آن مرادت زودتر حاصل شود

گفت پیغامبر که هر که سِرّ نهفت

زود گردد با مراد خویش جفت


خانهٔ اسرار تو چون دل شود

آن مرادت زودتر حاصل شود

گفت پیغامبر که هر که سِرّ نهفت

زود گردد با مراد خویش جفت
سکوتراز موفقیت
یک آموزنده .... گاهی آموخته هایم را به اشتراک می گذارم
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید