چه جوری از جیتسی استفاده کنیم؟


جتیسی نیاز به ثبت نام نداره. اون بالا که نوشته Enter room name

کافیه اسم یه اتاق رو بنویسید : مثلا BestFriends


بعد از اینکه اتاق رو ساختین یه رمز واسش بذارید که فقط افرادی که رمز رو دارن بتونن وارد بشن!!


قدم آخر هم دعوت از دوستان و مکالمه تصویری با اوناست. دوستاتون کافیه اسم اتاق رو همین جا وارد کنن تا به شما ملحق بشن :)