طراح رابط کاربری/ تجربه کاربری ( UI / UX )، طراح گرافیک، صفحه آرا