تاثیر شعر مهدکودک در کودکان

یکی از روش های آموزش کودک که در سن بین ۴ تا ۶ سالگی از اهمیت خاصی برخوردار است و کودکان علاقهای زیادی دارند، شعر یا سرود خواندن است. برای همین است که در مهد کودک ها انتخاب شعر مهدکودک از اهمیت خاصی برخوردار است. کودکان با خواندن شعر و سرود لذت میبرند و بهتر مسائل را یاد میگیرند. در واقع شعر مهد کودک علاوه بر موزون بودن باید مفاهیم آموزشی را هم در خود بگنجاند.

برخی از والدین به دلیل مشغله یا به دلیل آموزش برخی مهارتها، کودک خود را به مهدکودک میبرند. از مهدکودک انتظار دارند که به نحوه احسن از کودک مراقبت کرده و آموزشهایی که خود والدین وقت نکرد، یا سواد و دانش آموزش را نداشته اند را مربیان مهدکودک به کودک آموزش دهند. همچنین والدین انتظار دارند کودکان در کنار آموزش بازی هم بکنند.

تاثیر شهر مهدکودک بر روحیه کودکان
تاثیر شهر مهدکودک بر روحیه کودکان


سرود خواندن باعث آموزش غیر مستقیم مهارت برای کودکان میباشد، با حفظ و یادگیری و خواندن سرود مهارتهای یادگیری، حافظه، درک کودک ازمحیط اطراف، خلاقیت، توانایی گوش دادن و… را افزایش میدهد. برای حفظ و یادگیری سرود، کودک را تحت فشار نگذارید. بگذارید هر وقت که خود مایل بود به شعر یا سرود را یاد بگیرد. برخی از مواقع کودک خسته است یا علاقه ای به محتوای سرود ندارد، به همین دلیل به یادگیری سرود علاقه نشان نمیدهد.

شعر مهد کودک باید دارایی محتوای شاد و آموزشی باشد، تا برای کودک جذاب باشد. همچنین شعر مهد کودک باید دارای کلماتی با تلفظ راحت باشد تا کودک به آسانی بتواند سرود را بخواند و حفظ کند. بعد از یادگیری کودک سرود باید دارای محتوا و معنی باشد، که در کودک سوال ایجاد کند و کودک را به تامل اندازد.

در مقاله اصلی به مطالب زیر خواهیم پرداخت

  • ویژگی اشعار کودکان، بخصوص شعر مهدکودک
  • سادگی
  • تاحد امکان سرود کوتاه باشد
  • خیال پردازی در سرود
  • موسیقی در سرود کودکانه و شعر مهدکودک
  • محتوای مناسب آموزشی در شعر مهدکودک
  • نو آوری و خلاقیت داشتن در سرود
  • احساسی و عاطفگی در سرود

منبع مجله دردونه