فکر می کنید جاوااسکریپ بلدید؟

منم همین فکر رو می کردم تا این که سعی کردم تابعی بنویسم که یک آرایه رو...