7 مهارتی که تو سال 1400 باید بلد باشید

می خواهید سال 1400 را موفق شروع کنید؟

برای موفقیت در موقعیت های شغلی یا اجتماعی خود در سال 1400 بهتر است این 7 مهارت را یاد بگیرید.

با ما همراه باشید تا این مهارت ها را با هم بررسی کنیم.

1. شبکه سازی و ارتباط

2. مذاکره

3. ارائه

4. برون سپاری

5. سخنرانی در جمع

6. مدیریت زمان

7. یادگیری


به نظر شما چه مهارت هایی می تواند به لیست بالا اضافه شود.

نظرات خودتان را برای ما کامنت کنید.

منبع : اینستاگرام کارلنسر