حدودا 15 سال سن دارم و عاشق تکنولوژی هستم(عاشق قهوه،آشپزی و مطالعه هم هستم) و قصد دارم دراین حوزه پیشرفت های چشمگیری داشته باشم. چیز هایی رو که یاد می گیرم با شما عزیزان به اشتارک می ذارم.