سردار سلیمانی بعد از شهادت: امام خامنه‌ای همیشه پیش ماست!

سردار سلیمانی بعد از شهادت: امام خامنه‌ای همیشه پیش ماست!
بلافاصله با یک احترام نظامی بسیار رسمی ما را بدرقه کرد.