نون ورزشي

در جزيره قشم گذر مي كردم كه چشمم به اين معركه افتاد. آخرين بار يادمه خيلي بچه بودم كه ديدم و تحليلي جز اينكه يه نوع گوش بُريه نداشتم اما الان بر خلاف گذشته احساس مي كنم با همه ترفندهاشون براي گوش بري، نون كم و حلالي رو در مي آوردن و در ضمن چقدر فروشنده هاي خوبي هستن. اي كاش در كلاس هاي مهارت فروش فيلمشون رو پخش مي كردن

در جايي پهلوان از جمع پرسيد كسي هست كه بخواد من يه زنجير ديگه به خودم اضافه كنم؟ كه در كمال ناباوري من تنها فردي بودم كه گفتم بله و چون دقيقا كنارش ايستاده بودم بهم گفت: بيا به خودت ببندم تا بفهمي چقد درد داره! :))))در اين مجموعه جاي چند عكس خاليه و متوجه نواقص زيادش هستم صرفا جهت خالي نبودن عريضه گذاشتم، خلاصه شما به بزرگي خودتون ببخشيد ديگه يهويي شد!

پي نوشت: ويرگول جان از خر شيطون بيا پايين، به خدا خيلي دوست دارم اما مردونگي و كن و اين محدوديت حداقل 300 كاراكتر رو بردار خيلي براي ما فتوبلاگرها بده