چهره ها

بر خلاف باور عموم هميشه اعتقاد داشتم چهره آدمها حرفهاي زيادي براي گفتن داره و شايد جذابيت پرتره ها به همين چيزهاست. به نگاهها، به خراش پوستها، به آبله و جوش و گاهي كبودي تا رد پاي كثيف اسيد

شايد هم لاغري بيش از حد نشانه اي باشه

پي نوشت: اين عكس رو زماني گرفتم كه داشتم روي يك پروژه پرتره خياباني در بندرعباس كار مي كردم و مثل خيلي از كارهام نا تمام رها شد