کُمُدا یه کمد بی انتها، دخترونه و با احساسه. می تونی کمدت رو خالی و به پول تبدیل کنی و همچنین با قیمت مناسب چیزمیزای شیک بخری. www.komodaa.com