اعتماد به پزشک !؟

زانوی چپم چند ساله که در عذابه. طی این مدت هر بار ، هر پزشک ، و با هر نوع عکس برداری بهم گفته بود "التهاب مفصل"!

یکی دو ماه به لطف داروها که همشون حاوی مسکن اند خوب بوده و دوباره درد شروع شده.

آخرین پزشک بعد از دیدن آخرین ام آر آی بهم گفت پارگی درجه دو مینیسک داخلی داری. و اگه طی 2 ماه بهتر نشه عمل جراحی لازمه!

احساس ضعف در کنترل مسائل زندگی و احساس ناامیدی از بهبود اوضاع، حالم رو خراب کرده.

ده جلسه فیزیوتراپی با لیزر پرتوان داشتم، اما پزشک مرکزی که رفتم و بسیار هم معروفه ، گفت به اونها نیاز نداری و حرکات اصلاحی لازم داری. یک جلسه رفتم اما خیلی مرددم که واقعا درست میگه یا نه.

هزینه های بالای این فرآیند هم در این تردید بی تاثیر نیست . برای ده جلسه بالای یک میلیون و دویست خرج میشه و برام مهمه واقعا تاثیر داره یا نه.

کسی .. حرفی .. نظری .. همدردی .. ؟ :/