راز موفقیت از زبان آرنولد شوارتزنگر

آرنولدشوارتزنگر
آرنولدشوارتزنگرراز موفقیت از زبان آرنولد شوارتزنگر

آرنولد شوارتزنگر سخنرانی‌های زیادی را در مود راز موفقیت و  بیان جمله انگیزشی کوتاه انجام داده و همیشه در آن‌ها قوانینی را مطرح می‌کند که به عقیده او پیروی از آن‌ها برای رسیدن به موفقیت اجباری است. قوانین آرنولد برای موفقیت به شرح زیر هستند:


  • هدف داشته باشید و به خودتان اعتماد کنید.
  • چند قانون را زیر پا بگذارید.
  • از شکست نترسید.
  • افراد منفی گرا را نادیده بگیرید.
  • سخت تلاش کنید.
  • در ازای موفقیت چیزی به جامعه بدهید.