ویرگول
ورودثبت نام
فرهاد امین لو
فرهاد امین لو
خواندن ۱ دقیقه·۲ ماه پیش

یوویچی نگیشی

ورزش برای شناخته شدن جهانی آن ضروری است تا بتواند در بازی های المپیک رشته ای باشد. با این حال، بخش ورزشی فقط آغاز است. نباید ریشه آن را فراموش کرد. وقتی جوان هستید می توانید بخش ورزشی را تمرین کنید، اما وقتی به سن خاصی رسیدید دیگر نمی توانید مسابقه دهید، آنگاه زمان بازگشت به کاراته سنتی فرا رسیده است. شما هرگز نمی توانید بخش سنتی کاراته را فراموش کنید.

یوویچی نگیشی

کاراتهشوتوکانورزشیزندگیورزش
مربی تیم عملیاتی ورزشی آتش نشانی استان قزوین
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید