ویرگول
ورودثبت نام
رادیو ماه‌گرفتگی
رادیو ماه‌گرفتگی
خواندن ۲ دقیقه·۱ سال پیش

فراخوان اپیزود پنجم ماه‌گرفتگی

‍ ?دوستان عزیز ?#رادیو_ماه‌_گرفتگی خواهشمندم موارد زیر را در ارسال ویس رعایت کنید زیرا در صورت مناسب نبودن کیفیت صدا مخاّطب با روایت شما عجین نخواهد شد.

1⃣محیط ساکت و خلوت برای ضبط مناسب تا صدایتان رسا باشد.

2⃣ حتما فایلی که می‌فرستید را با نامی که قصد دارید در رادیو گفته شود و مورد خطاب قرار بگیرید، renam کنید بسیار مهم است فایل نام داشته باشد چون در میان فایل های ارسالی در موقع تدوین دچار خطا نشویم.

3⃣ از تکرار و تفصیل دوری کنید تا بتوانیم در صورت ایجاز در گفتگویتان به اشتراک تمام آن با مخاطبان بپردازیم ( خلاصه و موجز و در مفیدترین حالت، ماه گرفتگی خود را با موضوع اپیزود پنجم بیان کنید)

سوالات:

1⃣ آیا از دوران کودکی و نوجوانی خود به خوبی یاد می‌کنید یا آیا این دوران موجب ماه‌گرفتگی‌هایی در آینده‌ی تان شده است؟ روایت و تجربه‌ای از خود را بگویید.

2⃣ در هر سنی که هستید تا چه حد تجربه‌های زیستی دوران کودکی و نوجوانی‌تان را در ماه گرفتگی امروزتان دخیل می‌دانید؟

3⃣ اگر مادر یا پدر هستید آبا مراقب تاثیر آن ماه‌گرفتگی‌های گذشته بر فرزندانتان هستید؟

4⃣فکر نمی‌کنید شما را این تجارب گذشته دچار وسواس در تربیت کودکتان کرده باشد؟

5⃣آیا در مقاطع بزرگسالی وقتی دوران کودکی و نوجوانی دیگری را می بینید دچار حسرت می‌شوید؟

6⃣ آیا تصویر متناقضی از پدر و مادر خود در مقاطع زیستتان‌ شده اید؟ ( تعارض میان دوست داشتن و خشم و ...)

7⃣ بزرگترین تجربه‌ی ناگوار کودکی‌ و نوجوانی‌تان که هنوز رهایتان نکرده است و موجب تشکیل ماه‌گرفتگی های دیگری شده است را بازگو کنید.

8⃣شما تجارب ناگوار کودکی و نوجوانی را عاملی در ایجاد انتخابی مسیری متفاوت در زیستتان می.دانید؟ آیا این تجربه ها شما را به موقعیتی که انتخاب شخصی‌تان نبوده است پرتاب کرده است؟

9⃣ تا چه حد این تجربه‌های ناخوشایند تاثیر مثبتی بر زیست شما گذاشت؟ یعنی آیا از شما انسان پخته تری ساخت تا در نسل های بعدی و دیگران موجب ایجاد ماه‌گرفتگی نشوید؟
.
? آیا زمانی در زندگی بوده که آرزوی مرگ و نیستی داشته باشید به علت تاثیر بالای این وقایع ناگوار در زیست کودکی‌ها و نوجواتی‌تان؟

1⃣1⃣ آیا در دوران بزرگسالی به پدر و مادر خود حق می‌دهید یا فکر می‌کنید به عنوان پدر و مادر مسئول بوده اند؟ خودتان را تا چه حد مسئول می دانید؟

2⃣1⃣ آیا تجارب ناگوار در گذشته موجب شده است از فرزندآوری دوری کنید؟

3⃣1⃣ مسائل تکمیلی که در سوالات مطرح نشده است را بیان کنید.

http://radio-mah-gereftegi.webflow.io
https://t.me/Radio_mah_gereftegi

?ایمیل رادیو ماه‌گرفتگی:
Radiomahgereftegi@gmail.com
#رادیو_ماه‌_گرفتگی
#اپیزود_پنجم

دوران کودکیپدر و مادرماه گرفتگیاپیزود پنجم
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید