لذت یا شادی

لذت بردن حسیه که چند دقیقه ای به سراغت میاد و ترشح دوپامین رو تو مغزت بالا میبره .ولی وقتی منبع لذت از بین رفت ترشح هم متوقف میشه و در مدت کوتاهی اثر دوپامین از بین میره.ولی تو شادی و حس رضایت مندی از خودت و زندگیت مغزت سرتونین ترشح می‌کنه و منبعش در خیلی مواقع در درون خودته و ماندگاری سرتونین برات خیلی بیشتره و حس شادی رو برات در زمان بیشتری نگه میداره.پس سعی کن در زندگیت دنبال شادی و آرامش باشی نه لذتی که حتی از هورمونهاشم مدت کوتاهی بعد خبری نیست......