سفر...

سلااااااااااام من اومدم با یه خبر...

اول بگم دلم برای نوشتن خیلی تنگ شده بود🙄

از عکس مشخصه کجام ولی می‌خوام لوس بازی دربیارم 😅

امروز تازه رسیدم مشهد بعد سه سال خیلی حس و حال خوبی بود

دلم درد و دل شدید می‌خواد که به محض گرفتن یه عکس جذاب از حرم پستش می‌کنم🥺

بچه‌ها برای تک تک‌تون دعا کردم شما هم برای من دعا کنید 💚💛

آخرین باری که اومدی مشهد کی بوده؟!