هیولا باش !!!

Dragon fish
Dragon fish

ویستون چرچیل جمله زیبایی دارد ...

میگوید برای پیروزی در مقابل یک دراکولا نیاز به یک هیولا داریم ! و گرنه دراکولا قطره قطره خون ما را میمکد ...

البته منظور اصلی چرچیل آدولف هیتلر هست که برای نابودی این فرد هیولا لازم است!

گاهی اوقات افرادی در زندگی ما ورود میکنند که ظاهری مرتب و آراسته دارند ولی باطنی پلید و دیو صفت ...نمی دانم شاید کار از ریشه خراب و ویران باشد اما همیشه ما تصمیم گیرنده نهایی نیستیم !

داروین در نظریه تکاملش میگوید : استحقاق بقا با قویترین هاست ...

من گاهی اوقات ناچارم که جامعه و حتی نوع حیات انسان را به جنگل و حیات وحش تشبیه کنم ، در جنگل هرکس قوی تر باشد میتواند در رقابت پیروز گردد و زنده بماند . حال تصور کنید آهویی توسط شیری شکار شده است ، ببری از راه میرسد و مدعی شکار میشود ، طبیعتا در این حال نبردی میان شیر و ببر شکل میگیرد ...

هر کدام ابتدا سعی دارند با غرش برای حریف رعب و وحشت ایجاد کنند تا بحث امید و باور آن را تخریب سازند ، بعد از طی کردن این مرحله نبرد فیزیکی میان آن دو جاندار شکل میگیرد ، در جنگل عدالت و داد معنایی ندارد ... هرکس هیولا تر باشد پا بر روی احساساتش بگذارد پیروز است ... حال امکان دارد احساسات برای یک حیوان مسخره به نظر برسد اما اگر از دیدگاه یک انسان بررسی کنیم شاید احساس حرف اول را بزند ...

امثال هیتلر ، صدام حسین و ... افرادی بودند که برای موفقیت ، هیولا شدن را برگزیدند ، حال برای مبارزه با یک هیولا نیاز به یک هیولای دیگر داریم ، باید بپذیریم که گاهی اوقات بهترین راه پیروزی پا گذاشتن روی احساسات و وجدان است ، اگر قراره باشد ما تابع یک هیولا باشیم و به اصطلاح دیکتاتوری حاکم شود ، جنگ در این شرایط حتمی و بسیار ضروری است .

شاید من جنگ را در هر حال نپذیرم اما برای رهایی از دامن ظلم و ستم دیوها آن را ضروری میدانم ، معتقدم جنگ آخرین تیر برای رهایی است ، رهایی به معنای مرگ یا به معنای زندگی دوباره ...

تجربه به من ثابت کرده است که همیشه قرار نیست همه مشکلات با گفت و گو حل شود گاهی نیاز است ترس ایجاد کنیم یا حتی رهایی به قیمت خون ...

هیولا بودن در هرشرایطی منطقی و درست نیست ، برخورد طرف مقابل مشخص کننده است .

#من_هیولا_خواهم_شد