ویرگول
ورودثبت نام
حامد نورمحمدی | وکیل پایه یک دادگستری
حامد نورمحمدی | وکیل پایه یک دادگستری
خواندن ۲ دقیقه·۱ سال پیش

به چه کسانی ارث می رسد ؟!

https://www.aparat.com/v/tyZi6

سلام؛ خلاصه و مفید بگم بهتون که کسانی استحقاق ارث بردن از یک فرد فوت شده را دارند که «خویشاوند» او باشند و این خویشاوندی یا منشاء خون دارد که « خویشاوندن نسبی » را تشکیل میدهد و یا منشاء ازدواج دارد که «خویشاوندان سببی» را تشکیل می دهد.

در میان خویشاوندان نسبی که رابطه خونی دارند، یک طبقه بندی و درجه بندی وجود دارد. البته درون هر طبقه هم دسته بندی خاصی حاکم است که در ادامه می گویم.

طبقات ارث ، در سه طبقه تعریف می شوند که تا طبقه اول باشد، نوبت به طبقه دوم نمی رسد و تا طبقه دوم باشد نوبت به طبقه سوم ارث نمی رسد. به نوعی طبقات مقدم ، طبقات بعدی را از ارث محروم می کنند.

طبقه اول خود دارای دو دسته بندی است « پدر و مادر » در یک طرف و « فرزندان و فرزندان آنها هر چقدر که پایین تر بروند » در طرف دیگر... در درون دسته بندی «فرزندان و ... » نظام درجه بندی حاکم است که تا فرزند که خویشاوند درجه یک از طبقه یک است باشد، نوبت به نوه که خویشاوند درجه دو از طبقه یک است نمی رسد.

طبقه دوم هم دارای دو دسته بندی است « پدربزرگ ها و مادربزرگ ها » در یک طرف و « برادران و خواهران + فرزندان آن ها هر چقدر که پایین تر بروند » در طرف دیگر.... در درون دسته بندی «برادران و خواهران و ... » هم نظام درجه بندی حاکم است که مثلاً تا برادر که خویشاوند درجه یک از طبقه دو است باشد، نوبت به برادرزاده که خویشاوند درجه دو از طبقه دو است نمی رسد. و هم اینکه برادران و خواهران بسته به اینکه با آن مرحوم از پدر و مادر یکی هستند(ابوینی) ، یا از مادر یکی هستند (امی) یا از پدر یکی هستند (ابی) هم درون خود شاخه بندی فرعی دیگری دارند که در میزان سهم الارث آنها تاثیر گذار است.

طبقه سوم هم دارای دو دسته بندی است « خویشاوندان پدری = عمو و عمه + فرزندان آنها هر چقدر که پایین تر برود» و «خویشاوندان مادری = خاله و دایی + فرزندان آنها هر چقدر که پایین تر برود » که در اینجا هم نظام درجه بندی به شرح فوق حاکم است و هم بسته به اینکه پدر یا مادر آن مرحوم با این عمو و عمه و خاله و دایی از پدر و مادر یکی بوده اند (ابوینی) ، یا از مادر یکی بوده اند (امی) یا از پدر یکی بوده اند (ابی) هم درون خود شاخه بندی فرعی دیگری دارند که در میزان سهم الارث آنها تاثیر گذار است.

و در نهایت باید گفت که خویشاوندان سببی تنها شامل زوج (شوهر) و زوجه (همسر) می شود که در هیچ یک از این طبقات ارث نیستند و با هر طبقه ای از ارث که بودند سهم الارث خود را مفروضاً خواهند گرفت.

چنانچه به خدمات حقوقی نظیر وکالت یا مشاوره حقوقی نیاز داشتید، با شماره 09123159385 تماس بگیرید.


ارثقانونوکیل پایه یک دادگستریفرزندانمادر
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید