دو عکس


این عکس ها را هر شخصی که ببیند بسته به تفکرش (جهان بینی اش) یا گمانش(قضاوت فکری اش) در مورد آقای رئیسی و این عکس ها، ممکن است دفاع یا حمله کند.

گروهی این را ریا یا تبلیغ برای رای گیری و این جور حرف ها بدانند. اما اگر یک دولت مرد یا به طور کلی یک انسان برای این حرف ها کار خوب را کنار بگذارد کاملا غلط است. حال جالب آن است که برخی که مخالف این عکس ها هستند اگر به جای آقای رئیسی، یک مقام اروپایی یا آمریکایی یا کانادایی یا ژاپنی و کره ای می دیدند دلشان غنج می رفت و نشانه ی برتری آنها و جهان اولی بودن آنها و بدبخت و جهان سومی بودن ما بود اما اگر این عکس در ایران باشد نشانه ی ریا است!

این مسیر و این حرکت در کنار مردم بودن که یک کار صحیح و دینی است و به لطف آقای رئیسی دوباره این کار ها با شدت زیادتری باب شده است مطلوب است. و باید در ادامه مسئولان استانی و شهری و کشوری باید در جهت تحقق حل مشکلات دیده شده تماما تلاش کنند. ان شاءالله.