دزد کاکل به سر های های?‍♀️

چشمامو باز کردم ولی فقط سیاهی میدیدم.

آخرین چیزی که یادم بود خوردن یه چیز سفت توی مخم بود... دهه! انگار دزدیده شدیم

وجدان: نه بابااااا! جانه ما؟ نکشیمون انیشتین?

من: هیچی نمیبیییینم کوووور شدددددم نههههه?

وجدان: چشم بند رو چشته منگل!? خدایا این چی بود گذاشتی توی دامنه ما?‍♀️

من: خب حالا چیکار کنم?

وجدان: یه جیغ گوش کر کن بکش بینم?


_الووووو آقا دزده من حوصلم سر رفتههههه

+هع! بالاخره به هوش اومدی؟

*چشم بند را میکشد*


دزد: به دنیای تاریکی خوش آمدی... ?
دزد: به دنیای تاریکی خوش آمدی... ?


من: مادا فاذا؟

دزد: هه؟

من: میگم دغدغت از دزدیدن من چی بوده برادر

دزد: خب...

من: ببین عزیزه من یه نگاه به قیافه من بنداز من احمقم اصلا مغز ندارم کلیه هامم داغون قلبمم یکی در میون میزنه سود نداره براتون دل و رودمو بکشین بیرون دست و پا چلفتی هم هستم چپ و راستمو تشخیص نمیدم کلا سودی توی گروگان گرفتن من نیست
من: ببین عزیزه من یه نگاه به قیافه من بنداز من احمقم اصلا مغز ندارم کلیه هامم داغون قلبمم یکی در میون میزنه سود نداره براتون دل و رودمو بکشین بیرون دست و پا چلفتی هم هستم چپ و راستمو تشخیص نمیدم کلا سودی توی گروگان گرفتن من نیست
دزد: دهههه یه لحظه ببند!

من: چشم اصلا هرچی شما بفرمایید من کی باشم بخوام حرف بزنم ?

دزد: بیبین من فقط میخوام تفریحی گلوتو ببرم?

من: ببین من غذا بلدم بپزم دست پختم ماااه اصلا املتامو که باید ببینی با لب و دهن آدم بازی میکنن صدامم خوبه اگه خواستی یه دهن برات میخونم فقط جانه من منو نکش یه زنگ بزن به خانوادم بگو منو گروگان گرفتی یه پولیم گیرت میاد?

دزد: خب... بدم نیست. شماره

من: بنویس بنویس...

(2 دقیقه بعد)

دزد: الو؟

پدر: سلام آقا امرتون

دزد: من دخترتونو دزدیدم?

پدر: به سلامتی?

دزد: میگم دخترتونو دزدیدم?

پدر: خب حالا چی میخوای?

دزد: 2 میلیارد وجه نقد?

پدر: حالا آب و غذا میدین بهش؟

دزد: خب... آره میدیم چطور مگه?

پدر: میشه بیاین داداششم ببرید با خودتون؟?

دزد: یعنی چی آقای محترم?

پدر: مزاحم نشو آقا من اصلا بچه ندارم?

بییییب (قطع گوشی)


وجدان: بعله... ?


دزد: عجب
دزد: عجب


من: دیدی چقد دوسم دارن؟ ?
من: دیدی چقد دوسم دارن؟ ?


دزد: ولش کن تو زیادی بدبختی. برای ناهار املت میخوری یا نون پنیر؟

من: آخجون موندگار شدیم... بی زحمت نیمرو زردشم شل باشه? شام هم با من
من: آخجون موندگار شدیم... بی زحمت نیمرو زردشم شل باشه? شام هم با منبه قیافت میخوره لایک نکردی بلا!
به قیافت میخوره لایک نکردی بلا!