ویرگول
ورودثبت نام
خمول
خمول
خواندن ۱ دقیقه·۳ ماه پیش

اردیبهشت ،پیاده روی ، مکث ، عکس

زرد و بنفش ، دو یار  مکمل
زرد و بنفش ، دو یار مکمل


اردیبهشت، در اسطوره های ایرانی و زرتشتی، دومین امشاسپند و نگهبان زمین است و فروزه ای از قانون هورمزدی و برپاکنندهٔ نظم در زمین و هستی است. شاعر میگوید :

خودت را

به اولین شکوفه ی اردیبهشت برسان

می دانی که؛

اردیبهشت بی تو… بهشت نمی شود!

🌿🍃🌾

و من خودم را به میانه های اردیبهشت رساندم و دیدم که بهشت اردو زده .

سایه ابر بهار و لب جو .....
سایه ابر بهار و لب جو .....


خوش بود لب آب  و  گل  و سبزه  و نسرین
خوش بود لب آب و گل و سبزه و نسرین


مرا هم آب داد ابر بهاری ...
مرا هم آب داد ابر بهاری ...


مسیر یاب همگانی رایگان
مسیر یاب همگانی رایگان


درین دفتر ز خلقت گفتگو هاست ..
درین دفتر ز خلقت گفتگو هاست ..اردیبهشتپیاده رویزرد و بنفشمسیریاب
خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خشنود باشی و ما رستگار ?
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید