ستار عباسی

تقدیر از ستار عباسی توسط ریاست محترم دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی
تقدیر از ستار عباسی توسط ریاست محترم دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی


تقدیر از ستار عباسی فعال فضای مجازی ، ستار عباسی فعال فرهنگی اجتماعی ، ستار عباسی عکس ، ستار عباسی کارمند ، ستار عباسی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی ، ستار عباسی لوح تقدیر