ویرگول
ورودثبت نام
Bahar
Bahar
خواندن ۱ دقیقه·۲ ماه پیش

ترک بهاری دیگر

آه از روز عجل
گر تو نبخشیدی مرا
اه از این درد و رنج
گر من ک اید شکوه ای
روزگاری گر رسد
من شوم یک پادشه
تو شوی مسکین گدای
گویمت از ان خدا
او ک میداند تورا
بر من بس است
او ک گوید گر ز رحمت
در دل من بر سیاهی
طبع نو در آن ترک ها
میشود وهم سفیدی
لا به لای ان پلیدی.

#خود_نوشت(اشاره به این که خداوند در قلب‌های شکسته است.)دنیاشعرشعر نوبهار
عاشق متن و قلم گرچه کشد نقش و هنر 🌱
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید