هر فرد در جامعه یک نقش تربیتی!

مسئولیت ما در رشد و ‌‌‌توسعه‌‌ی یکدیگر، امر به معروف و نهی از منکر یا ...؛ هر چه اسمش را بگذاری، دیگر مطمئن شده‌‌ام ما این وسط ‌وظیفه‌ای در قبال یکدیگر داریم.

مثلا من وقتی ‌‌می‌‌ بیینم کسی خوب کار ‌می‌کند ولی منت بر بقیه ‌می‌گذارد، باید به ‌شیوه‌ای موثر به او تذکر بدهم؛ انفعال خیلی بد است.

یا ما باید کنار دوستان کوچکترمان باشیم تا آن‌ها را از مصاحبت با نابابان (!) ‌نگه داریم.

این بخشی از مسئولیت ما در قبال یکدیگر است
این بخشی از مسئولیت ما در قبال یکدیگر است