بالاخره بازاریابی؟؟ فروش؟؟ تبلیغات؟؟

تفاوت بازاریابی با تبلیغات چیست؟

تبلیغات در واقع انتشار پولی، عمومی و غیرشخصی پیامهای مختلف درمورد محصولات و خدمات یک سازمان از طریق یک واسطه برای مشتریان فعلی و مشتریان بالقوه است. در حالی که بازاریابی یک فرآیند برنامه ریزی، اجرا و کنترل سیستماتیک است که برای به هم وصل کردن فروشنده و خریدار پیاده میشود. با خواندن این توصیفات، احتمالا میتوانید درک کنید که چرا خیلیها بازاریابی و تبلیغات را یکسان میبیند. درواقع تبلیغات یک بخش از فرآیند کلی بازاریابیست. بخشی که مسئولیت پخش کردن خبر محصول و خدمات شما بین افراد مختلف و جوامع هدف را بر عهده دارد. تبلیغات هم به نوبه خود شامل بخشهای مجزایی مثل جایگاههای مختلف تبلیغاتی و میزان استفاده از هرکدام را شامل میشود. رسانه و ابزارهایی که تبلیغات روی آنها انجام میشود شامل روزنامه ها و نشریات، تلویزیون، رادیو و البته اینترنت هستند. تبلیغات معمولا بزرگترین بخش از هزینه های بازاریابی را به خودش اختصاص میدهد. اگر به فعالیتهایی مثل روابط عمومی، تحقیق بازار، برنامه ریزی رسانه ای و قیمت گذاری توجه کنید، میتوانید فرآیند گسترده مارکتینگ که تبلیغات نیز بخشی از آن است را راحتتر درک کنید.

تفاوت بازاریابی با فروش چیست؟

در واقع بازاریابی تمام کارهاییست که شما برای رسیدن و متقاعد کردن مشتریان بالقوه انجام میدهید و فرآیند فروش شامل کارهای بعدی میشود که در نهایت باید باعث عقد قرارداد یا خرید کالا و خدمات شوند. مثال واحد مارکتینگ یک کمپین برای جذب مدیران ارشد شرکتها اجرا میکند و بعد واحد فروش با تمام افرادی که به نوعی برای تبدیل شدن به مشتری تمایل نشان دادهاند، تماس میگیرند و درمورد محصول و مزایای استفاده از آن توضیح میدهند. در واقع مارکتینگ و فروش در کنار هم یک چرخه را تشکیل میدهند که میتواند اعضای جامعه هدف را به مشتری تبدیل کند. در نتیجه واحد بازاریابی باید همیشه با واحد فروش در ارتباط تنگاتنگ باشد.

پس بازاریابی یعنی چه؟

هرکدام از کتابهای اصول بازاریابی را که باز کنید، با تعریفی مثل این روبه رو خواهید شد: مجموعه فرآیندهایی که یک کالا یا خدمت را از تولیدکننده یا فروشنده به مصرفکننده نهایی میرسانند. این فرآیندها میتوانند شامل طراحی مفهوم کالا یا خدمت، شناسایی مشتریان بالقوه، ترویج مناسب و گذراندن آن از کانالهای درست فروش باشند.

چطور فعالیتهای مارکتینگ را شناسایی کنیم؟

فعالیتهای بازاریابی میتواند با در نظر گرفتن 4 بخش کلی آن یعنی ”محصول، قیمت، ترویج و توزیع“ شناسایی شوند. در بخش اول، نیاز بازار سنجیده میشود و عملکرد کلی محصول طراحی میشود. در مرحله دوم استراتژی قیمت گذاری تعیین میشود. در مرحله سوم مطالعات محصول از طریق انواع کانالهای آنلاین و آفلاین به مشتریان بالقوه انتقال داده میشود. و در نهایت در مرحلهی چهارم محصول به دست مصرفکننده میرسد.

هدف از بازاریابی چیست؟

سه هدف عمده از انجام فعالیتهای مارکتینگ عبارت اند از: توجه بازار هدف جلب شود فرآیند تصمیم گیری مشتریان بالقوه تسهیل شود یک عمل آسان، بدون ریسک و کاملا روشن به مشتریان توصیه شود اما باید به یاد داشت که تمام این کارها در نهایت برای بالاتر رفتن میزان فروش محصول انجام میشوند

روشهای بازاریابی

روشهای مارکتینگ را میتوان به دو دستهی عمده آنلاین و آفلاین تقسیم کرد که دسته اول شامل ایمیل مارکتینگ، تبلیغات نمایشی و کلیکی، تبلیغات شبکه های اجتماعی، تبلیغات با افراد تاثیرگذار و روشهای مشابه اینهاست و دسته دوم بازاریابی حضوری و تبلیغات از طریق پست و بنر و بیلورد و امثال اینها را شامل میشود. در نهایت میتوان گفت بازاریابی هر کاریست که به مردم اطلاعات میدهد، در آنها تمایل ایجاد میکند و باعث میشود محصولی فروخته شود.

[email protected]