اعتماد به نفس چیست؟

عزت نفس
عزت نفس


اعتماد به نفس چیست؟

قبل از اینکه اعتماد به نفس را تعریف کنیم و با مفهوم آن آشنا شویم بهتر است که ابتدا عزت نفس را تعریف کنیم چون که اعتماد به نفس زیر شاخه عزت نفس به حساب می‌‌آید.

شما یک ساختمان را در نظر بگیرید که از دو قسمت تشکیل شده است : نما و زیر بنا و استخوان بندی. نمای زیبا بدون داشتن زیربنای قوی نمی‌تواند امنیت اعضای ساختمان را برقرار کند، همچنین اگر  زیربنا قوی باشد و شکل و شمایل خانه زیبا نباشد به راحتی به فروش نخواهد رسید و دارنده آن احتمالا مجبور شود که به قیمت پایین‌تر در بازار به فروش برساند.

اعتماد به نفس هم مانند ساختمان است و از دو قسمت تشکیل شده است. فقط باید توجه داشته باشید که عزت نفس به صورت لحظه‌ای بررسی نمی‌شود، شاید در آن واحد یک اتفاقی بیوفتد که عمیقا احساس کنید که انسان بی فایده‌ای هستید و بی هدف در حال حرکت هستید.

و شاید هم در اثر انجام دادن یک کاری واقعا از ته دل به خودتان و اینکه هنوز وجود دارید افتخار کنید و از بودن خودتان احساس رضایت کنید. ولی همانطور که گفتیم عزت نفس به صورت لحظه‌ای بررسی نمی‌کنیم بلکه عملکرد خودمان در دراز مدت در نظر می‌گیریم و تمام تلاشمان این است که بتوانیم این لحظه‌های کوچک را در کنار هم قرار دهیم و سعی کنیم این لحظات کوچک جنبه مثبتی داشته باشند و ما با تجربه کردن آنها بیشتر احساس ارزشمندی کنیم.

و اما آن دو عامل تعیین کننده  عزت نفس که باید در دراز مدت به آنها توجه کنیم تا بتوانیم عزت نفس خود را ارتقا دهیم، داشتن احساس ارزشمند بودن و احساس توانمندی است.

احساس ارزشمندی: احساس ارزشمندی یعنی این که ما چقدر خودمان را دوست داریم و چقدر به خودمان باور داریم؟ حالمان با خودمان چطور است و آیا باور داریم که ما به این دنیا آمده‌ایم که کار بزرگی انجام دهیم و برای خلقت ما دلیلی وجود داشته است و همچنین فقط از ما یک عدد در دنیا وجود دارد؟ چقدر اشتباه خود را می‌بخشید؟ در خلوت خودتان چطور با خودتان صحبت می‌کنید؟

جواب‌های شما به این سوالات نشان دهنده آن است که شما چقدر احساس ارزشمندی می‌کنید. اگر شما مدام در حال سرزنش کردن خود باشید و به خاطر اشتباهاتی که در گذشته مرتکب شده‌اید مدام احساس ناراحتی کنید، اگر شما خودتان را با دیگران مقایسه کنید و احساس کنید که شما کافی نیستید  و دیگران بسیار از شما بهترند و اگر قدر زمان خودتان را ندانید و آن را به بطالت بگذرانید و بی هدف فقط شب را صبح کنید

یعنی یکی از پارامترهای عزت نفس شما پایین است و باید سعی کنید که هرچه سریع‌تر خودتان را ارتقا بدهید ولی در مقابل اگر در خلوت با صمیمیت با خود حرف بزنید و عمیقا احساس ارزشمندی کنید و  به جای سرزنش کردن خود بابت گذشته، سعی کنید خودتان را ببخشید و اشتباهات خود را جبران کنید عواملی هستند که از آنها می‌توانیم متوجه شویم که شما واقعا احساس ارزشمندی می‌کنید.