52- نامه ای از ماه به زمین

آقا ما یک شب در بستر خوابیده بودیم که یکهو صدای برخورد یه چیزی به موزاییکای حیاطمون مارو از خواب پروند. مام خوابمون سبک پریدیم از پنجره سرک کشیدیم دیدیم یه چیزی تو مایه های قمقمه ی آب افتاده تو حیاط مام سریع رفتیم برش داشتیم. چیزی عجیب غریبی بود. دیگه جاهای مختلفشو فشار دادیم تا درش مثل این فیلم فضاییا باز شد. باز تو دل اون چیز کپول مانند یه کپسول دیگه بود. گفتیم نکنه مثل این تخم مرغ شانسیا سر کاریه. ولی امان از فضولی . ببخشید کنجکاوی. خلاصه هی کپسول در کپسول بازش کردیم تا رسیدیم به یه تیکه کاغذ که هزار تا تا خورده بود و تو یک جعبه ی مکعبی شکل بود.

نامه رو به بدبختی آوردیم بیرون. و دیدیم یه چیزایی به انگلیسی روش نوشته شده که در حد سواد ما نیست. بردمش تو اتاقمو ازش عکس گرفتمو آپلودش کردم تو نرم افزار مترجم گوگل. گفتم : ای مترجم گوگل پرتوان برس به داد این ناتوان. اونم یه ترجمه ی بی سر و ته به ما داد که مام یکمایی انگلیسی حالیمون میشد سر و تهشو بهم چسبوندیم شد نامه ی زیر :

از فضانورد سی بی 125 مستقر در ماه به پایگاه اچ356 در زمین

سلام. حالتون خوبه ؟

ما هم خوبیم. منو همکارم سی بی 126 حالمون خوبه. اینجا خیلی ساکته. وقت اضافه زیاد داریم. زمان خیلی کند می گذره. انگار هر روز اینجا یک سال زمین میگذره. اینجا هوا خوبه. اونجا چطوره؟ خوبی اینجا اینه که حداقل آلودگی نداره.

باز این پوریای دیوونه زده تو کار فضا حتما. گلی علفی چیزی. آخه اونجا مگه مثل زمینه که جو داشته باشه ، محصور باشن با جو ماه که میگه آلودگی نیست. بعدم همش ماسک دارن این فضانوردای بدبخت. یه صحبتی باید با مامانش بکنم. پسره ی دیوونه. خب اونجا آلودگیم اگر باشه آلودگی ها پخش میشه تو کهکشان.

ازینجا زمین خیلی قشنگه. آبی و سبز. به مادرم بگید من همیشه بهش فکر می کنم و به یادشم. به عشقم سارا بگید بدون عشق او و امیدم به بازگشت پیشش یک ثانیه هم دووم نمیاوردم. جوهر خودکارم داره تموم میشه. خدانگهدار

دیگه مطمئن شدم کار خود خل و چلشه. از دست تو پوریا. آخه تو خلا مگه جوهر تو خودکار میمونه. همین سال پیش معلممون نگفته بود که خودکار جواب نمیده تو فضا واسه همین از مداد استفاده میکنن. حالا نمی دونم می خواست منو سر کار بزاره یا این نامه رو برای دختر همسایمون سارا نوشته. اسمش سارا بود؟ آره .. سارا .. همینه .. برای ساراست این نامه. دارم برات آقا پوریا .. حالا بشین و تماشا کن آقای فضانورد از ماه ...