ویرگول
ورودثبت نام
خودشناسی و عرفان
خودشناسی و عرفان
خواندن ۱ دقیقه·۱ سال پیش

انسان کامل : شجره علّیین (علی واران)

شجره علّیین (علی واران)


نامه اعمال نیکوکاران در نزد علیین است. و اما چه میدانی که چیست علیون؟ کتابی است که مقربین به آن شهادت می دهند. » قرآن -


عليين یا علیون در لغت جمع « علی » است بمعنای علی ها يا على واران و نيز می دانیم که علی (ع) خود را قرآن ناطق و زنده نامیده است.


علیین شجره ای از مخلصین در دین هستند که محل علم لدنی و حکمت الهی و عرفان حق هستند و اسرار خلایق را می دانند و امام مؤمنان و نیکوکارانند و نور هدایت سالکان معرفت به لحاظی اسوه های انسان کاملند در علم و دین.


در روایت شیعی آمده است که در روز قیامت کاروانی بغایت طویل از بار کتاب وارد می شود که کتاب علی است این کاروان کتاب همان كتب علم على واران تاریخ است که حامل علم حضوری هستند. علیین شجره امامت در درجات گوناگون و اعصار و اقوام متفاوت است: لائوتزو ، بودا ، پارمنیدز ، سقراط ، ادریس ، اسماعیل و موسی و عیسی و علی و سلمان و حلاج و شمس و ...


اینان عاشقان معرفت الله و عباد الله المخلصین هستند که اراده و کلام و کردارشان همه از خداست. اینان خلفای خدا بر روی زمین هستند و آستانه حضرت دوست. عاشقان محض معرفت برای معرفت در درجات گوناگون و تحت عناوین و مذاهب گوناگون بر روی زمین در هر قومی از مظاهر آیات کبیر خدا بر روی زمین هستند و سخنگویان توحید و شکافندگان علم حقیقی و بانیان و رهروان حکمت الهی.


از کتاب انسان کامل جلد اول ص 7

تألیف استاد علی اکبر خانجانی

کتاب صوتی در تلگرام : https://t.me/khodshenasi4/5563

انسان کاملعلی
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید