روی اولویت های مهم زندگی متمرکز شوید

علت عدم دستیابی به بیشتر هدف ها این است که وقت خود را صرف کارهای کم اهمیت می کنیم .

بله،این واقعیت است  کارهای زیادی هست که توجه شما را به خود جلب می کند خیلی ها هستند که می خواهند شما را در برنامه های خود قرار بدهند.

هزاران تولید کننده می خواهند شما کالاهای آن ها را بخرید. حتی میل و خواسته های شما ممکن است کاملا متنوع و جورواجور باشد، به طوریکه نتوانید حواستان رامتمرکز نمایید. به همین دلیل است که به توجه و تمرکزاحتیاج دارید.

برای اینکه موفق شوید، نمی توانید فقط درخط سرعت بدوید. بهتر است در خط خودتان بدوید موفق ها کسانی هستند که همه روزه با توجه به اولویت های خود کار می کنند.

تصمیم بگیرید و مصمم شوید که همه روزه روی اولویت های مهم زندگی متمرکز شوید.

اگر این مطلب رو دوست داشتید و براتون مفید بود، می‌تونید از طریق صفحه‌ام در حامی باش از من حمایت مالی کنید. :)