موتور پیشنهاد دهنده بهجو به بازار عرضه شد.

بعد از ارائه موفق موتور جستجوی سازمانی بهجو به بازار و فروش بیش از 30 نسخه از آن در کمتر از 3 ماه پس از لانچ اکنون آزمایشگاه علم داده دانشگاه بهشتی موتور پیشنهاد دهنده بهجو را به بازار عرضه کرده است.

معماری کلی آن در شکل زیر نمایش داده شده است.

معماری موتور پیشنهاد دهنده بهجو
معماری موتور پیشنهاد دهنده بهجو

موتور پیشنهاد دهنده می تواند برای سازمان های مختلف و با هدف بهبود کارایی کمپین ها، جذب مشتری جدید و بهبود نرخ تبدیل مورد استفاده قرار بگیرد.

برای دمو و کسب اطلاعات بیشتر به صفحه ازمایشگاه علم داده مراجعه نمایید.