قصه شهرزاد ناتمام ماند

قصه شهرزاد ناتمام ماند
این چند وقت اخیر خبر تعطیل شدن استودیوی بازی‌سازی تل‌تیل خیلی سر و صدا...