توهم فلسفۀ محتوا و استراتژی محتوا

استراتژی محتوا و فلسفۀ محتوایی وجود ندارد. جستجوی استراتژی محتوا، 772,000,000 نتیجه در گوگل می‌دهد؛ ولی واقعیت این است که من هم می‌توانم یک واژه با عنوان "استراتژی محتوا با طعم گیلاس" بنویسم و یک سال دربارۀ آن فقط بنویسم و بنویسم و یک اکانت هم در ویکی پدیا بزنم و لینک خود را به سمت آن بیندازم و در نهایت خود را متخصص و استراتژیست استراتژی محتوا با طعم گیلاس بدانم! برخی افراد در کشور ما با نام و عناوین تخصص و دانش، محتواهایی را در حوزه مدیریت و علوم انسانی به جامعه ایران وارد کرده و می‌کنند که هیچ سنخیتی با فرهنگ و جامعه ایران به هیچ لحاظی ندارد. نتیجه تزریق این اطلاعات غیر همگون به جامعه، منحرف شدن جامعه تحصیل کرده از توانایی های خود به سمت مشغولیت های کاذب است: سواد افراد در نوشتن و ترجمه خلاصه می‌شود و گوگل کردن، مغزهای تنبل را پرورش می‌دهد.