زن در جامعۀ ما

در این چند روز مرتب عکسهای عروس جدید خاندان سلطنتی انگلستان را می بینم و نقل سادگیش و کنایه زدن به زنها که ببینید و یاد بگیرید .......البته کمتر کسی اشاره میکند که این عروسی ساده 45 میلیون پوند هزینه دربر داشته است .مثل اینکه همیشه تیغ اشاره ی جوامع ما روی زنهاست . زنهایی که حتی برای شخصی ترین موضوع ممکنشان که نوع آرایش است هم باید مسخره شوند.البته در جامعه ای که قبل از ازدواج از دختر گواهی بکارت گرفته میشود اما سوال نمیشود که پسر تا بحال با چند نفر خوابیده ست این موضوع چیز عجیبی نیست ......... ! ! !

زن
زن

بد نیست که بدانیم پرنس انگلستان با زنی طلاق شده از نژاد و ملیتی دیگر که فرزنده طلاق بوده و سه سال از او بزرگترست ازدواج کرده است .ولی در جوامع وجهان ما چنین زنی حتی حق زندگی همراه با احترام را هم ندارد و هر آدم بی ارزشی بخود اجازه میدهد به او پیشنهادهای رنگارنگ بدهد از صاحبخانه تا رییس تا حتی ... ! چه برسد که یک پرنس جوان با موقعیتی بی مثال با او ازدواج کند .انگار زن در جامعه ما کالایی است که بعد از باز شدن پس گرفته نمیشود ! با چنین نگاه شرم آوری به زن، بهتر نیست دیگر کسی به خود اجازه ندهد راجع به آرایش و لباس زنان و مدلشان نظر بدهد ؟بهتر نیست قبل از آنکه به زن بودن زن خرده بگیریم ببینیم خودماچه اندازه مردیم ؟ ؟ ؟بیایید که زن را نه با ظاهرش که با شخصیتش بسنجیم .شاید در جامعه ای بهتر زندگی کردیم .