فرزندان امتداد والدین نیستند

فرزند پروری
فرزند پروری

برخی از والدین در تلاش هستند به گونه ای فرزندان خود را قالب ریزی کنند، تربیت کنند و بر آنها مالکیت داشته باشند...

والدین تصور می‌کنند به راحتی می‌توانند به گونه‌ای که دوست دارند و تشخیص می‌دهند فرزندان خود را قالب ریزی کنند...

در این پادکست به این موضوع پرداخته شده و راه کارهای عملی مناسبی ارائه می‌شود...

https://anchor.fm/mazhik/episodes/ep-e457li