به اشتباهات‌مون فکر کنیم

این استدلال رو جایی خوندم خیلی به فکر فرو رفتم:

اگر در کارتان مشکلی که قبلا حل کرده‌اید تکرار شود، معنی‌اش این است که از راه حل‌هایتان درس نمی‌گیرید و اگر همان مشکل برای بار دوم تکرار شود، معنی‌اش این است حتی به مشکلات‌تان هم توجه ندارید و آنها را جایی ثبت نمی‌کنید.

وقتی سعی کردم در کار خودم تطابق بدم و ببینم که آیا واقعا همینه یا نه؟ با ناراحتی تمام دیدم بله "به مشکلات‌تان هم توجه ندارید و آنها را جایی ثبت نمی‌کنید" دقیقا درسته.